Centrul Educational QuoVadis

Suntem unicul centru de limbi străine din Moldova acreditat de ANACIP

about 7 years ago
Suntem unicul centru de limbi străine din Moldova acreditat de ANACIP

Un alt motiv de mîndrie pentru Centrul Educațional QUO VADIS,- la data de 26 ianuarie 2017, prin procesul-verbal nr.13 al Consiliul de Conducere ANACIP *, în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și instituției, a fost acreditată instituția noastră și programele de studii de formare profesională continuă pentru limbile: engleză, italiană, spaniolă, franceză, germană, română, rusă.

Misiunea Agenției Naționale de Asigurare a Calității Învățămîntului Profesional (ANACIP) constă în dezvoltarea și promovarea culturii calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă în Republica Moldova. ANACIP este inlusiv afiliată Asociației Europene de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior (ENQA).

Procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării s-a desfășurat în felul următor:

La prima etapă, Centrul QUO VADIS, la recomandarea Ministerului Educației a venit cu inițiativa la ANACIP. Pentru aceasta instituția a realizat rapoarte de autoevaluare a calității și le-a depus la Agenție. Ulterior, Agenția a instituit o comisie de experți, care au analizat raportul și, totodată, s-a documentat referitor la calitatea procesului educațional în cadrul instituției. Aspectele evaluate au fost: capacitatea instituțională, eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele școlare; calitatea programelor de formare profesională; managementul instituţional al calităţii; concordanţa dintre situația prezentată în raportul de autoevaluare și cea reală.

Raportul final de evaluare externă a calității poate conține recomandări privind autorizarea provizorie sau neautorizarea, acreditarea, acreditarea condiționată, suspendarea procesului de evaluare externă sau neacreditarea.

În cazul nostru, Consilul de conducere al ANACIP examinînd raportul a luat decizia finală de a acredita Centrul QUO VADIS și programele sale de studi pentru o perioadă de 5 ani, pe care a transmis-o spre aprobare Ministerului Educației.

A se menționa că doar instituțiile care au obținut acreditarea ANACIP pot fi autorizate de către Ministerul Educației și elibera certificate valabile recunoscute în țară și în străinătate.

De aceea, dacă pentru Dvs. contează calitatea și respectarea standardelor naționale și internaționale, Vă așteptăm la cursurile noastre de limbi străine!

Cu drag,
Administrația
Centrului Educațional QUO VADIS