Centrul Educational QuoVadis

Cum obții scutire de la examenul de BACALAUREAT în Moldova?

over 6 years ago
Cum obții scutire de la examenul de BACALAUREAT în Moldova?

Ești elev în clasele liceale, fie ai un copil de această vîrstă?! Atunci desigur că te frămîntă subiectul examenelor de Bacalaureat, care în fiecare an aduc bătaie de cap tuturor implicați în proces.

Partea bună este că pentru cei responsabili există o modalitate de scutire.

Conform Ordinului Ministerul Educaţiei nr.157 din 20.03.2015 s-a stabilit modalitatea de acordare a notei 10 (zece), din oficiu, la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat pe baza certificatelor cu recunoaștere internațională.

În conformitate cu pct. 61. al Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, se poate acorda la cerere, nota ”10” (zece), din oficiu, la examenul de limbă străină din cadrul examenului de Bacalaureat, candidaților care au promovat, pe parcursul învățămîntului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și dețin certificate / diploma care atestă nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

În lista acestor examene internaționale cu referință la limba engleză intră examenele Cambridge, TOEFL, IELTS.

Dragi elevi, faptul că poți fi scutit de la proba la limba engleză de la examenul de Bacalaureat, cred că ar constitui beneficiul imediat pentru mulți elevi la moment, și nu oricum, ci prin acordarea notei ”10” din oficiu.

Vă așteptăm cu drag să vă înregistrați la pregătirea pentru examenele Cambridge, TOEFL, IELTS pentru a vă asigura nota maximă la bacalaureat!