CURS DE LIMBĂ ENGLEZĂ ÎN AFACERI

Programele centrului sunt avizate și aprobate de Ministerul Educației.

Centru autorizat de pregătire pentru examenele Cambridge.

Cursul se adresează persoanelor care lucrează, fie urmează să lucreze în domeniul afacerilor şi doresc să acumuleze cunoştinţe solide de limba engleză.

Cursurile BUSINESS ENGLISH se axează pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă specifice mediului de afaceri. Cursanţii sunt puşi în faţa unor situaţii asemănătoare celor din viaţa reală cărora trebuie să le facă faţă prin simulări şi jocuri de rol, stimulând învăţarea activă a deprinderilor de limbă necesare pentru a comunica eficient la telefon, în întîlniri de afaceri, discuţii şi negocieri, prezentări, precum şi prin email.

Obiectivele Cursului:

 • să porți conversaţii libere sau adaptate unor situaţii tipice mediului de afaceri;
 • să negociezi contracte;
 • să redactezi rapoarte oficiale;
 • să posezi un vocabular bogat şi nuanţat;
 • să utilizeze eficient structurile gramaticale ale limbii engleze.

Lecțiile sunt interactive, sociabile și distractive și au obiective clare care contribuie la progresul tău general și te aduc mai aproape de atingerea obiectivelor lingvistice personale.

Durata unui curs

 • 7 săptămîni

Frecvența

 • intensiv – 3 ori în săptămînă cîte 2 ore astronomice

Preț

 • 3 500 lei

Organizare curs

 • organizăm cursul atît în format grup cît și în format individual (profesor-cursant) sau grupe dedicate pentru companii
 • grupele sunt formate în general din 6-12 persoane

Pentru informații suplimentare despre cursul de limbă engleză în afaceri precum și o oferta personalizată, te rugăm să ne contactezi.

Materiale de studiu:

În functie de nivelul cursului, de scopul acestuia, dar și de tematica principală care se urmărește (general, afaceri, tehnic, medical) vom procura cele mai eficiente materiale de studiu.

Folosim carți și caiete de lucru de la editurile:

 • Oxford
 • Pearson Longman
 • Macmillan

Suplimentar vei primi de la profesor materiale adaptate necesităților tale.

Monitorizarea progresului și certificare finală:

TESTARE GRATUITĂ
Testarea nivelului inițial se realizează gratuit. Acesta reprezintă punctul de plecare la care ne vom raporta ulterior în măsurarea progresului în cadrul cursului.

FEEDBACK PERSONALIZAT
Periodic sau la cerere vei primi un feedback personalizat cu evoluția proprie. Pe parcursul cursului de engleză vei susține mici teste și quiz-uri astfel încît evaluarea și parcursul care trebuie urmate sa fie cît mai clare.

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
La sfîrșitul cursului, în urma susținerii unui examen final, vei primi un certificat care atestă nivelul și cunoștințele acumulate conform Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei.